sheu_ba 所有的 最新報導

新店銀河洞越嶺文山貓空采風

作者: sheu_ba
2017-11-25 01:04
1:55
瀏覽:
3,262
推:
4
回應:
0

小觀音山箭竹林登西峰頂

作者: sheu_ba
2017-10-26 19:17
2:09
瀏覽:
3,772
推:
0
回應:
0

中山區基隆河南岸親水步道

作者: sheu_ba
2017-10-22 09:02
3:13
瀏覽:
2,744
推:
3
回應:
0

松山地方學、文史導覽

作者: sheu_ba
2017-10-20 08:45
4:06
瀏覽:
3,619
推:
17
回應:
0

淡水西仔反~清法戰爭古戰場

作者: sheu_ba
2017-10-10 16:44
2:23
瀏覽:
4,977
推:
9
回應:
0

文山區風采~密探景美溪

作者: sheu_ba
2017-09-26 08:01
2:13
瀏覽:
3,550
推:
8
回應:
0

三重埔跨二重溪走訪先嗇宮

作者: sheu_ba
2017-09-20 02:02
2:29
瀏覽:
3,449
推:
7
回應:
0

花蓮富里六十石金針花山采風遊

作者: sheu_ba
2017-09-18 21:57
3:08
瀏覽:
3,029
推:
6
回應:
0

康 樂 山 步 道 探 走

作者: sheu_ba
2017-05-23 01:14
1:55
瀏覽:
1,804
推:
5
回應:
0

化腐朽為神奇__漂流木再造

作者: sheu_ba
2017-05-21 23:14
2:51
瀏覽:
3,581
推:
136
回應:
1

飛越安南

作者: sheu_ba
2017-04-08 19:11
7:13
瀏覽:
1,498
推:
17
回應:
0

YouBike微笑單車

作者: sheu_ba
2017-02-21 00:50
2:40
瀏覽:
3,380
推:
20
回應:
1

新屋范姜祖堂與永安漁港綠色廊道

作者: sheu_ba
2017-01-17 10:20
2:29
瀏覽:
2,611
推:
6
回應:
0

九如社區微旅行

作者: sheu_ba
2016-12-17 12:00
3:05
瀏覽:
3,225
推:
11
回應:
0

花博公園農民市集、青年返鄉創業

作者: sheu_ba
2016-11-20 21:13
2:00
瀏覽:
1,728
推:
12
回應:
0

學習型社團發展觀摩活動

作者: sheu_ba
2016-10-08 19:40
4:29
瀏覽:
1,892
推:
27
回應:
0

關懷社區長輩

作者: sheu_ba
2016-10-02 19:18
1:10
瀏覽:
1,696
推:
9
回應:
0

翠湖復育

作者: sheu_ba
2016-04-17 20:45
4:28
瀏覽:
2,782
推:
41
回應:
1

中崙囝仔走讀錫口~親水篇藍色公路

作者: sheu_ba
2016-04-17 12:29
6:49
瀏覽:
2,336
推:
5
回應:
1

中崙囝仔走讀錫口~歷史篇

作者: sheu_ba
2016-04-11 08:08
3:10
瀏覽:
3,875
推:
12
回應:
1

2016松山之春敬老關懷活動

作者: sheu_ba
2016-02-28 16:01
3:43
瀏覽:
2,359
推:
23
回應:
1

探討湄洲媽祖裝、髮飾之文化流傳

作者: sheu_ba
2015-12-12 14:27
2:59
瀏覽:
5,221
推:
132
回應:
0

向天湖遊走

作者: sheu_ba
2015-10-08 23:21
2:50
瀏覽:
2,149
推:
1
回應:
0

年輕人的動力

作者: sheu_ba
2015-06-25 19:26
4:35
瀏覽:
2,705
推:
165
回應:
0

大甲媽祖出巡回鑾~萬人行腳盛會

作者: sheu_ba
2015-05-14 19:32
3:07
瀏覽:
2,791
推:
278
回應:
0

頁面

sheu_ba 所有的 最新報導

搜尋表單

目前累積了148,696篇報導,共11,241位公民記者

目前累積了148,696篇報導

11,241位公民記者