shuchuan 所有的農業 最新報導

中科搶水 搶到農民水源頭

作者: shuchuan
2011-05-25 11:59
6:38
瀏覽:
4,953
推:
8
回應:
0

內政部駁回後龍科技園區 灣寶良田見證土地正義

作者: shuchuan
2011-04-14 23:20
瀏覽:
4,326
推:
1
回應:
0

灣寶農地 等待最後宣判

作者: shuchuan
2011-03-11 17:20
瀏覽:
2,750
推:
3
回應:
0

我要春耕 不要抗爭!

作者: shuchuan
2011-03-11 17:15
瀏覽:
2,471
推:
2
回應:
0

灣寶良田存廢 挑戰政府保障糧食安全決心

作者: shuchuan
2011-03-09 18:26
瀏覽:
2,907
推:
5
回應:
0

灣寶小麥收割囉!

作者: shuchuan
2011-03-08 22:55
4:55
瀏覽:
4,487
推:
14
回應:
1

捍衛家園

作者: shuchuan
2011-01-11 20:10
5:09
瀏覽:
3,189
推:
11
回應:
0

灣寶農民何時才能安心種田

作者: shuchuan
2011-01-06 17:35
4:31
瀏覽:
4,675
推:
16
回應:
4

我家不賣!

作者: shuchuan
2010-07-28 19:12
5:56
瀏覽:
5,747
推:
21
回應:
3

把相思寮農民當作人

作者: shuchuan
2010-07-26 16:48
瀏覽:
4,361
推:
18
回應:
5

日落相思寮

作者: shuchuan
2010-07-23 23:24
5:38
瀏覽:
6,298
推:
11
回應:
4

(凱道之後)天空‧突然響起清雷

作者: shuchuan
2010-07-21 13:19
8:00
瀏覽:
3,776
推:
11
回應:
2

凱道月亮為證 還我土地正義

作者: shuchuan
2010-07-19 21:38
9:32
瀏覽:
4,467
推:
20
回應:
3

漂流的灣寶西瓜

作者: shuchuan
2009-06-22 14:42
瀏覽:
2,447
推:
5
回應:
1

友善環境的芒果最香

作者: shuchuan
2009-06-05 23:18
瀏覽:
2,367
推:
5
回應:
0

後龍西瓜不要說再見

作者: shuchuan
2009-05-25 12:46
瀏覽:
2,997
推:
5
回應:
0

再論農再條例的「程序不正義」

作者: shuchuan
2009-05-17 13:37
瀏覽:
2,213
推:
5
回應:
0

shuchuan 所有的農業 最新報導

搜尋表單

目前累積了163,088篇報導,共11,725位公民記者

目前累積了163,088篇報導

11,725位公民記者