sailjan 所有的社會關懷 最新報導

活出愛慈善音樂會

作者: sailjan
2017-08-03 06:53
8:55
瀏覽:
3,403
推:
14
回應:
0

燦爛的死亡與結婚

作者: sailjan
2015-03-15 18:56
7:09
瀏覽:
4,260
推:
94
回應:
0

台灣原住民族新增為16族

作者: sailjan
2014-06-28 17:53
3:59
瀏覽:
7,246
推:
35
回應:
3

2014高雄聯合豐年祭

作者: sailjan
2014-06-23 18:46
6:10
瀏覽:
3,908
推:
133
回應:
0

正修在攀岩場聯誼

作者: sailjan
2014-04-28 17:15
3:49
瀏覽:
4,291
推:
83
回應:
0

彩繪藝思

作者: sailjan
2014-01-14 10:38
9:48
瀏覽:
3,002
推:
7
回應:
0

Ehoi音樂學校

作者: sailjan
2014-01-06 22:35
4:20
瀏覽:
6,637
推:
6
回應:
0

從佛光山到真福山

作者: sailjan
2014-01-03 15:18
9:59
瀏覽:
3,207
推:
3
回應:
0

樂活泰雅

作者: sailjan
2013-10-20 23:36
9:24
瀏覽:
1,683
推:
10
回應:
0

原住民正名紀念日

作者: sailjan
2013-07-31 16:38
7:28
瀏覽:
2,843
推:
3
回應:
0

傳愛音樂會

作者: sailjan
2013-07-08 11:44
1:21
瀏覽:
2,137
推:
1
回應:
0

春日兒童關懷站

作者: sailjan
2013-06-29 10:23
2:57
瀏覽:
2,615
推:
5
回應:
0

踹拍在高雄

作者: sailjan
2013-05-18 22:22
1:47
瀏覽:
2,015
推:
7
回應:
0

愛心展翅 聖安那家

作者: sailjan
2012-11-05 19:40
5:42
瀏覽:
3,003
推:
7
回應:
0

穿救生衣的選手

作者: sailjan
2012-06-18 01:03
1:21
瀏覽:
2,359
推:
6
回應:
1

德蘭堂也瘋狂

作者: sailjan
2010-02-20 18:38
4:20
瀏覽:
5,795
推:
7
回應:
0

用音樂與神對談

作者: sailjan
2010-01-11 21:59
5:37
瀏覽:
5,669
推:
5
回應:
1

愛的花園

作者: sailjan
2009-12-22 18:12
3:51
瀏覽:
4,408
推:
6
回應:
0

sailjan 所有的社會關懷 最新報導

搜尋表單

目前累積了171,178篇報導,共12,028位公民記者

目前累積了171,178篇報導

12,028位公民記者