Left Menu Right Menu
 • link1
 • link2
  • link2 - 1
 • link3

Chuniok 所有的社會關懷 最新報導

二二八紀念禮拜 波士頓台灣基督教會

作者: Chuniok

2013.2.24 紀念禮拜 檔案siuⁿ大無法度上傳Peopo...請參觀: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...   我上傳YouTube就無檔案大細ê限制

推:
0
瀏覽:
991
回應:
0

台灣翠青》平安之歌(視障)女聲三重唱 台灣國家音樂廳演唱

作者: Chuniok

2001.5.10 台灣國家音樂廳 《台灣翠青》   太平洋西南海邊,美麗島台灣翠青 早前受外邦統治,建國taⁿ teh出頭天 共和國憲法ê基礎,四族群平等相協助 人類文化世界和平,國民向前貢獻才能     最源頭上帝創造,美麗島台灣最好 賞賜hō͘祖先khiā起,建國taⁿ上主攝理

推:
2
瀏覽:
1,441
回應:
2

二二八紀念禮拜 波士頓台灣基督教會

作者: Chuniok

2012.2.26 紀念禮拜 檔案siuⁿ大無法度上傳Peopo...請參觀: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=1&proc=read&msgn... 我上傳YouTube就無檔案大細ê限制,

推:
0
瀏覽:
1,831
回應:
1

《合法e不法之財物》信息:盧輝哲牧師 高雄市新莊教會

作者: Chuniok

2011.11.6 高雄市新莊教會主日崇拜 ***信息全程請觀賞 http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
0
瀏覽:
1,700
回應:
0

西羅亞詩班獻詩 《彰顯上帝e作為》

作者: Chuniok

2011.10.30 台北市雙連教會關懷主日 ***信息全程請觀賞:http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&...

推:
0
瀏覽:
1,137
回應:
0

《Kh?g一支百合花》鄭雅怡作詩 鄭何如璋朗讀 64th 二二八紀念音樂會

作者: Chuniok

2011.2.28 64th 228 Memorative Concert at Ardia First Presbyterian Church, Los Angeles, Kh?g一支百合花,kh?g bo?落對你ê  siàu念我ê青春親像純白ê 花蕊,tú-tú開花就h??人at 折。

推:
1
瀏覽:
2,376
回應:
0

《歸屬t?三一上主》信息:吳憶清牧師

作者: Chuniok

2011.9.25 大波士頓台灣基督長老教會主日崇拜 信息全程請觀賞: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msgno=130

推:
2
瀏覽:
1,643
回應:
0

《M?-thang嫌台灣》 平安之歌(視障)三重唱國家音樂廳演唱

作者: Chuniok

2001.5.10 國家音樂廳 M-thang嫌台灣   咱若疼祖先 請你m?-thang嫌台灣 土地雖然有khah狹 阿爸ê汗 阿母ê血 ak落鄉土滿四界   咱若疼子孫 請你m?-thang嫌台灣 也有田園也有山 果籽ê甜 五穀ê香 h??咱後代吃b?空   咱若疼故鄉 請你m

推:
2
瀏覽:
1,492
回應:
0

《一件美事》信息:蕭資明牧師 大波士頓台灣基督教會

作者: Chuniok

2011.8.7 台灣基督長老教會海外研習團tàu陣主日崇拜 ***信息全程請觀賞:http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
1
瀏覽:
2,173
回應:
0

故許石枝名譽長老告別追思禮拜

作者: Chuniok

2011.4.2 台北市濟南教會舉行 **信息全程請觀賞: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
0
瀏覽:
1,080
回應:
0

楊長鎮夫人張淑玫女士告別畫展

作者: Chuniok

楊長鎮夫人張淑玫女士告別畫展 7/27~31 綠黨創黨黨員/三重社區大學創辦人, 張淑玫三年前罹癌後重拾?筆, 最大心願是舉辦個人畫展, 但她卻在周一(7/26) 病情惡化驟逝. 昨天(7/27) 她的畫展在 華山文化園區舉行開幕茶會, 卻也成了告別追思會. 環保/勞工/原住民/

推:
1
瀏覽:
2,692
回應:
2

《拆毀隔斷e心牆》信息:林皙陽牧師

作者: Chuniok

2011.7.14~17 t? DeSales University舉行 大紐約聯合退修會 (信息全程請觀賞 http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg... ) 專題講師

推:
0
瀏覽:
14,761
回應:
3

2011大紐約聯合退修會 主日崇拜

作者: Chuniok

2011.7.14~17 大紐約聯合退修會For whole message, please visit:http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
2
瀏覽:
1,514
回應:
0

《女先知底波拉》 信息 李加恩牧師 波士頓

作者: Chuniok

2011.7.10 波士頓台灣基督教會主日崇拜 信息全程請觀賞 http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
1
瀏覽:
1,807
回應:
0

《葡萄樹》 信息李麗秋傳道 大波士頓台灣基督教會

作者: Chuniok

2011.7.3 大波士頓台灣基督教會主日崇拜 信息全程請觀賞 http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
0
瀏覽:
2,009
回應:
1

前台灣文獻館劉?松館長談《媒合也可以找tio?h真愛》(3/3)

作者: Chuniok

2011.5.員林鎮劉府採訪 台灣文化資料館催生者劉?松先生 《媒合也可以找到/tio?h真愛》台語信望愛網站專欄 http://taiguol.fhl.net/Matchmaker/ 《媒合也可以尋著真愛》 學歷無路用,能力chiah重要 作者 劉?松 2011.06.19

推:
0
瀏覽:
2,412
回應:
0

前台灣文獻館劉?松館長談《媒合也可以找tio?h真愛》(1/3)

作者: Chuniok

2011.5.員林劉府採訪 《媒合也可以找到/tio?h真愛》作者劉?松先生 《媒合也可以找到/tio?h真愛》台語信望愛網站專欄 http://taiguol.fhl.net/Matchmaker/   B?-tàng「騎馬chho?馬」 楊絳翻譯ê堂‧吉訶德傳內面,第一章一開始就提起伊ê馬,

推:
1
瀏覽:
1,714
回應:
0

「福音之島」—達悟/蘭嶼

作者: Chuniok

達悟福音宣道(1) 《如何增進夫妻恩愛》海外亞洲宣道會許隼夫牧師 福音宣道特會全程請看: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=17&proc=read&msg...

推:
6
瀏覽:
1,627
回應:
0

(續3)蔣為文抗議vs.黃春明「國罵」

作者: Chuniok

2011.5.24 台南市國立台灣文學館全場錄音請看http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=1&proc=read&msgn... 台灣基督長老教會聲明如內文: 針對教育部用「閩南語」指稱「台語」ê聲明

推:
1
瀏覽:
1,752
回應:
0

"O-lo主, Ha-le-lu-iah"永福教會主日崇拜2009.6.14

作者: Chuniok

永福教會t?彰化市陳稜路2號 6.14主日崇拜, "O-ló主, Ha-le-lu-iah"

推:
6
瀏覽:
3,424
回應:
0

2009復活節 雙連教會禮拜堂乎?攝影棚乎?

作者: Chuniok

2009.4.12復活節.... 台北市雙連教會詩歌紀念耶穌koh活,新眼光電視台三機攝影破壞禮拜秩序....

推:
9
瀏覽:
4,098
回應:
0

《台灣俗諺語典》陳主顯著 前衛出版社(全十冊)出版會

作者: Chuniok

2009.3.29下晡兩點, 前衛出版社 t? 台北市雙連教會九樓聯誼廳舉辦....

推:
13
瀏覽:
3,784
回應:
1

台語文研究kap運動e展望 高成炎教授主講

作者: Chuniok

2009.3.12 台北扶輪社聯合例會.... 高成炎教授主講 《台語文研究kap運動ê展望》。 全程請參觀: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=1&proc=read&msgno=172

推:
9
瀏覽:
3,015
回應:
0

台語文研究kap運動e5展望 高成炎教授主講

作者: Chuniok

2009.3.12 台北扶輪社聯合例會.... 高成炎教授主講 《台語文研究kap運動ê展望》。 全程請參觀: http://taigiol.fhl.net/vcd/rotaiugbk.php?user=taigi&bid=1&proc=read&msgno=172

推:
2
瀏覽:
2,233
回應:
0

《貓犬不靈》台語版 (願鬱卒得釋放)

作者: Chuniok

《貓犬不靈》── (願鬱卒得釋放) Ùi股票大põah hit一工 大家lóng驚kah ph…h-ph…h-chhoah 大家lóng講怎樣有可能?一定是阿匾á iáu teh執政? 大家開始˜敢面對真相現在lóng ˜是阿狗ê責任 有人kui面屎樣 chë-chë人lóng真無奈 

推:
8
瀏覽:
2,303
回應:
1

三八婦女節主日禮拜 雙連教會

作者: Chuniok

台北市雙連教會, 三八婦女節主日禮拜,大家歡喜慶祝。

推:
8
瀏覽:
2,430
回應:
0

台語認證學術研討會

作者: Chuniok

台語認證學術研討會 2009.3.7 t„國立台灣文學館舉行。

推:
7
瀏覽:
2,918
回應:
3

二二八紀念禮拜 波士頓台灣基督教會

作者: Chuniok

波士頓台灣基督教會三月初一舉行 二二八紀念禮拜。 同鄉kap會友聚集作伙來紀念。

推:
5
瀏覽:
1,973
回應:
0

張學謙教授 從語言教育的多樣化 談母語認證

作者: Chuniok

洪秀柱立法委員在上會期的教育委員會提案通過刪除「閩南語師資認證」4000萬元預算,最近更在某報論壇說明提案刪除預算的經過。洪立委顯然不清楚母語認證的意義,對於母語教育的看法也不符國際對母語教育的認識。 洪秀柱立法委員在上會期的教育委員會提案通過刪除「閩南語師資認證」4000萬元預算,

推:
47
瀏覽:
3,343
回應:
1

台灣國際地位新展望─城仲模教授波士頓演講

作者: Chuniok

波士頓台灣同鄉會 2009.1.3邀請城仲模教授演講.... 題目:「台灣 /*-->*/ ê司法、人權kap國際地位」,全場請參觀: http://www.taiwanus.net/news/press/2009/200901032116241739.htm

推:
10
瀏覽:
2,887
回應:
0

頁面