cpt 最新報導

這一天Dolma Day

作者: chihchun
2010-07-31 01:25
3:29
瀏覽:
3,011
推:
6
回應:
0

兩伊邊境秋滿(Choman)的農民

作者: chihchun
2010-07-14 23:38
3:23
瀏覽:
3,179
推:
11
回應:
0

邊城音樂會

作者: chihchun
2010-06-23 16:49
7:12
瀏覽:
2,717
推:
1
回應:
1

留給世界的廉價地雷

作者: chihchun
2009-12-19 22:34
瀏覽:
3,004
推:
3
回應:
1

庫德族難民兒童:快樂不能被奪走

作者: chihchun
2009-06-25 14:29
2:15
瀏覽:
4,697
推:
7
回應:
0

摩蘇爾女孩與寵物兔子

作者: chihchun
2009-06-08 19:50
瀏覽:
3,704
推:
3
回應:
3

聽難民阿媽的故事

作者: chihchun
2009-06-03 23:23
5:14
瀏覽:
3,816
推:
5
回應:
0

加入游擊隊的孩子

作者: chihchun
2009-05-28 14:47
3:59
瀏覽:
3,433
推:
6
回應:
0

“恐怖份子“的母親是和平母親

作者: chihchun
2009-05-21 20:05
3:13
瀏覽:
3,367
推:
2
回應:
1

哈拉柏加的悲劇(4)審判/後記阿拉斯先生

作者: chihchun
2009-05-20 18:10
8:01
瀏覽:
2,565
推:
2
回應:
0

哈拉柏加悲劇(3):墓園

作者: chihchun
2009-05-15 21:44
4:48
瀏覽:
3,319
推:
3
回應:
0

哈拉柏加的悲劇 (2)

作者: chihchun
2009-05-07 01:45
2:13
瀏覽:
3,182
推:
7
回應:
0

他們的故事:哈拉柏加悲劇(1)

作者: chihchun
2009-05-02 23:57
7:47
瀏覽:
2,732
推:
3
回應:
0

暴力不是兒童的遊戲

作者: chihchun
2008-01-03 00:53
瀏覽:
3,868
推:
1
回應:
1

cpt 最新報導

搜尋表單

目前累積了188,767篇報導,共12,892位公民記者

目前累積了188,767篇報導

12,892位公民記者