Tzu Chi 所有的社會關懷 最新報導

災區裡的「深夜食堂」

作者: Tzu Chi
2016-02-24 14:34
5:41
瀏覽:
1,701
推:
7
回應:
0

那小小的助人身影

作者: Tzu Chi
2016-02-16 18:18
1:04
瀏覽:
1,849
推:
1
回應:
0

台南地震之後關廟安心關懷

作者: Tzu Chi
2016-02-16 16:58
1:30
瀏覽:
1,837
推:
2
回應:
0

行動醫院

作者: Tzu Chi
2016-02-11 20:22
2:02
瀏覽:
2,460
推:
7
回應:
0

臺南震殤 勇闖前線的義消

作者: Tzu Chi
2016-02-06 15:19
瀏覽:
1,739
推:
11
回應:
0

醫護往災區

作者: Tzu Chi
2016-02-06 14:59
瀏覽:
1,506
推:
17
回應:
0

最直接的關懷 提供熱食

作者: Tzu Chi
2016-02-06 14:54
瀏覽:
1,393
推:
2
回應:
0

臺南市永大路有賣場老闆提供礦泉水給救災人員

作者: Tzu Chi
2016-02-06 14:38
瀏覽:
1,764
推:
1
回應:
0

震殤膚慰 陪伴成為他的力量

作者: Tzu Chi
2016-02-06 14:29
瀏覽:
1,222
推:
0
回應:
0

小年夜凌晨地震 啟動關懷

作者: Tzu Chi
2016-02-06 13:51
瀏覽:
1,607
推:
2
回應:
0

早上9:40歸仁區公所安置現場

作者: Tzu Chi
2016-02-06 13:50
0:28
瀏覽:
1,445
推:
2
回應:
0

Tzu Chi 所有的社會關懷 最新報導

搜尋表單

目前累積了157,364篇報導,共11,518位公民記者

目前累積了157,364篇報導

11,518位公民記者