chang - chang

2:20

動物 零棄養 零安樂

2015-10-06
推:
79
瀏覽:
2,246
回應:
0
2:00

失落的環境...

2015-06-26
推:
75
瀏覽:
2,097
回應:
1
1:27

聰穎折衷鸚鵡-波波先生

2015-07-29
推:
43
瀏覽:
2,425
回應:
0
4:57

天使送餐

2015-10-30
推:
38
瀏覽:
1,891
回應:
0
2:03

仲尼心今昔

2015-12-07
推:
22
瀏覽:
2,124
回應:
0
1:52

元氣滿載 健康促進 - 古亭社區據點母親節活動

2015-05-27
推:
13
瀏覽:
2,240
回應:
2
2:00

活力無界限 ~~~

2015-08-07
推:
12
瀏覽:
1,971
回應:
0
2:21

思源

2015-05-01
推:
8
瀏覽:
2,351
回應:
2

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇11~15

2021-07-30
推:
0
瀏覽:
2,357
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇66~70

2021-10-18
推:
0
瀏覽:
781
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇16~20

2021-08-04
推:
0
瀏覽:
2,362
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇21~25

2021-08-16
推:
0
瀏覽:
2,346
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇26~30

2021-08-28
推:
0
瀏覽:
2,269
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇31~35

2021-09-06
推:
0
瀏覽:
2,291
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇36~40

2021-09-13
推:
0
瀏覽:
2,392
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇41~45

2021-09-19
推:
0
瀏覽:
2,487
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇46~50

2021-09-24
推:
0
瀏覽:
2,212
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇51~55

2021-09-30
推:
0
瀏覽:
2,039
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇01~05

2021-07-18
推:
0
瀏覽:
2,500
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇56~60

2021-10-07
推:
0
瀏覽:
1,810
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇06~10

2021-07-23
推:
0
瀏覽:
2,464
回應:
0

縮頭啥麼族 Short Small team 連環01拜見篇61~65

2021-10-13
推:
0
瀏覽:
1,440
回應:
0

加入時間: 2015.04.28

chang - chang

加入時間: 2015.04.28
22則報導
8則影音
0則OnTV

累積瀏覽

47,133

chang - chang

搜尋表單

目前累積了163,122篇報導,共11,726位公民記者

目前累積了163,122篇報導

11,726位公民記者