ellenlee 推薦的新聞

蚵的故鄉

作者: 酷酷嫂
2010-08-10 07:19
2:31
瀏覽:
5,478
推:
40
回應:
10

真人版青蛙過街?!景美捷運前上演

作者: 飄飄兒
2010-08-09 23:55
1:44
瀏覽:
9,646
推:
41
回應:
26

永守家園 許英妹阿嬤的故事-大鳥重建小故事10

作者: 政在發聲
2010-08-06 17:55
3:59
瀏覽:
4,388
推:
9
回應:
0

路口意象的興建

2010-08-04 23:41
瀏覽:
4,508
推:
12
回應:
1

廢墟變民宿

作者: 酷酷嫂
2010-08-02 08:11
3:17
瀏覽:
6,511
推:
31
回應:
9

台灣首家女同志出版社 十年有成

2010-08-02 00:00
瀏覽:
2,548
推:
4
回應:
2

夢想之鄒──「手獵飛行」

作者: Cindy
2010-07-23 03:49
4:18
瀏覽:
2,757
推:
9
回應:
3

尋找人間最美的樂章

作者: 酷酷嫂
2010-06-22 07:53
2:37
瀏覽:
3,429
推:
36
回應:
10

回應公民記者不是專業記者 !

作者: 素素-停權
2010-05-23 21:21
瀏覽:
6,884
推:
27
回應:
33

胡志強 你在哪裡?

作者: 謝明海
2010-05-17 14:01
瀏覽:
2,920
推:
6
回應:
4

蓮鄉的困境

作者: 酷酷嫂
2010-05-07 07:40
2:59
瀏覽:
3,874
推:
19
回應:
14

開門見玉山幸福部落 悠遊桃花源望鄉布農

作者: ellenlee
2010-04-07 06:34
8:04
瀏覽:
9,564
推:
61
回應:
7

宗教的省思

作者: 酷酷嫂
2010-04-07 05:50
瀏覽:
3,221
推:
10
回應:
12

藝術村第四次找到主人~事件記錄報導

作者: 阿鬨
2010-04-03 13:45
0:04
瀏覽:
2,471
推:
4
回應:
5

鄒族勇士與天搏鬥 八八災後城市再起

作者: ellenlee
2010-04-02 06:51
2:58
瀏覽:
6,267
推:
20
回應:
10

嘉義公民記者加油

作者: PeoPo全記錄
2010-03-28 22:35
2:23
瀏覽:
2,612
推:
10
回應:
0

碧砂漁港被騙經驗全記錄

作者: 謝明海
2008-12-06 23:21
瀏覽:
30,138
推:
123
回應:
21

他,看得見音樂

作者: 夜貓
2008-01-13 03:41
瀏覽:
6,320
推:
41
回應:
25

杉原海灘的一場勘察騙局

2007-08-18 02:43
2:03
瀏覽:
83,258
推:
36
回應:
45

頁面

ellenlee 推薦的新聞

搜尋表單

目前累積了163,199篇報導,共11,728位公民記者

目前累積了163,199篇報導

11,728位公民記者