sincerexie 推薦的新聞

當公民記者遇到拒絕攝影機的官員

作者: 大堀溪小兵
2010-11-11 22:08
2:45
瀏覽:
6,140
推:
47
回應:
31

普快車將步入歷史軌道

作者: 東華語傳
2010-11-11 06:31
5:28
瀏覽:
3,455
推:
8
回應:
0

瞳夢工場-PeoPo公民記者介紹

作者: PeoPo Webcast
2010-05-26 14:55
6:16
瀏覽:
10,177
推:
32
回應:
19

影片生產中-完結篇2010影像研習營

作者: sadapeopo
2010-05-20 22:09
5:41
瀏覽:
3,491
推:
7
回應:
8

台塑集團獲 黑星球獎 台灣之恥!

作者: shuchuan
2010-05-20 16:21
瀏覽:
5,848
推:
6
回應:
1

東華行政人員態度不善,引起學生不滿

作者: 東華語傳
2010-05-18 13:20
6:36
瀏覽:
3,510
推:
5
回應:
0

稻農各出奇招不敵麻雀大軍

作者: sadapeopo
2010-05-13 22:10
4:19
瀏覽:
3,465
推:
11
回應:
3

美麗的花環

作者: sailjan
2010-05-04 00:39
2:34
瀏覽:
15,322
推:
28
回應:
8

重建心希望 阿嬤的古厝

作者: 瞳夢工場
2010-04-22 16:48
9:59
瀏覽:
10,318
推:
48
回應:
3

流浪街仔頭的勸世花車

作者: 酷酷嫂
2010-04-11 08:23
2:23
瀏覽:
3,554
推:
15
回應:
7

久違了!達瓦蘭,我的家

作者: 風翦樹
2010-04-05 17:36
9:26
瀏覽:
8,261
推:
19
回應:
4

[台灣加油大氣]八八水災志工之歌-出發 為台灣加油!!

作者: 阿鬨
2009-09-05 23:41
3:41
瀏覽:
12,460
推:
11
回應:
3

什麼是檳榔?

作者: jsb1066
2009-07-26 23:50
2:22
瀏覽:
4,040
推:
11
回應:
7

晶晶書庫

2009-07-25 03:45
4:08
瀏覽:
11,520
推:
8
回應:
1

動物明星無尾熊 光彩背後

作者: Nung
2009-07-21 23:12
2:09
瀏覽:
3,543
推:
12
回應:
4

不再有的崎頂海水浴場

作者: 宜宏
2009-07-21 22:26
1:51
瀏覽:
13,541
推:
14
回應:
5

「閃閃」發亮 麥可傑克森

2009-07-21 12:40
1:02
瀏覽:
3,025
推:
6
回應:
5

"信鴿"傳遞法國書香情

作者: 小波
2009-07-20 21:00
2:55
瀏覽:
4,180
推:
10
回應:
1

The influence of music on one's life

作者: Brian
2009-07-16 19:39
4:02
瀏覽:
2,677
推:
10
回應:
1

低價報紙 溫馨的社會力量

作者: 千貝
2009-07-15 21:39
2:48
瀏覽:
2,789
推:
21
回應:
1

內湖捷運停擺!接駁司機:路該怎麼走?

2009-07-10 22:18
1:40
瀏覽:
4,168
推:
7
回應:
2

第三屆大專公民記者實習營(第四天)

作者: boren
2009-07-10 16:58
1:58
瀏覽:
5,045
推:
12
回應:
1

第三屆大專公民記者實習營(第三天)

作者: boren
2009-07-09 17:49
1:56
瀏覽:
3,072
推:
7
回應:
0

第三屆大專公民記者實習營(第二天)

作者: boren
2009-07-08 17:21
1:58
瀏覽:
3,984
推:
8
回應:
0

第三屆大專公民記者實習營(第一天)

作者: boren
2009-07-07 18:49
2:08
瀏覽:
3,186
推:
9
回應:
0

涼山課輔班 台南女中帶黑皮

2009-06-28 19:52
2:50
瀏覽:
3,579
推:
6
回應:
0

sincerexie 推薦的新聞

搜尋表單

目前累積了155,369篇報導,共11,464位公民記者

目前累積了155,369篇報導

11,464位公民記者