Left Menu Right Menu
  • link1
  • link2
    • link2 - 1
  • link3

Iubeng

語法

語法 語法

推:
0
瀏覽:
3,413
回應:
0

台中市北屯區文昌廟-kah百姓e互動

kah百姓ê互動 課文 考試kàu--ah 大家認真來打拚 讀冊讀kah烏暗暝 阿母tshüa我拜文昌 祈求我有好成績   來kàu文昌廟 人人lóng來求保庇 ›g望大家ài打拚 認真讀冊ë出名

推:
1
瀏覽:
6,120
回應:
0

台中市北屯區文昌廟-歷史沿革課文

台中市北屯區文昌廟 Õh õh õh文昌khah早是漢學 Yeah go go 文昌有影b?-sái倒 鄉親父老大家好 大哥kah大嫂 大家相爭來漢學 讀好出頭人o-lõh 文蔚文炳是漢學 大家來上課 文蔚文炳做bô好 sio-kap有khah好  

推:
0
瀏覽:
4,497
回應:
0

台中市北屯區文昌廟-建築風格

建築風格   文昌廟建築風格ê課文     阿爸tshüa我去文昌廟,我來詳細了解kah參觀。坐北¢g南ê文昌廟,是兩堂兩院ê建築物。頭先看tiõh三川殿,sòa--落來小門樓kap拜亭,最後是齋舍。時間一久厝tiõh舊,Ài靠tãk-ê來翻修,古蹟咱ài來保存,留h³未來ê kiá°孫

推:
2
瀏覽:
6,340
回應:
2

台中市北屯區文昌廟-主神kah配祀

主神kah配祀   文昌廟主神kah配祀ê課文 文昌帝君是掌管世間人祿籍ê神。掌管天下文運錄籍,所以受tiõh讀冊人ê尊敬。            文衡帝君俗稱「關聖帝君」。關聖帝君是五文昌之一,儒教kä號作「文衡聖帝」而且尊作亞聖亞賢。            孚佑帝君t„台灣民間通稱「呂洞賓

推:
3
瀏覽:
5,996
回應:
0

台中市北屯區文昌廟-地理位置

台中市北屯區文昌廟 文昌廟地理位置ê課文 文昌廟t„台中 台中有兩間文昌廟 一間t„北屯一間t„南屯 今仔來講北屯hit間廟 北屯古名四張犁 四張犁是二十甲 文昌khiä t„昌平路 交通便利香火旺 文昌廟地理位置ê紹介         文昌廟khiä t„

推:
4
瀏覽:
8,496
回應:
0

權力 VS 權利

權力 VS 權利 我真的不懂了 這是台灣特有的病態嗎 我不懂 難道說 要自己的小孩學會自己的母語 難道有錯嗎 六十年前 台灣有90%以上的人會說自己的母語 現今2008年的台灣 只有5%不到的年輕人會說自己的母語 這不是教育的問題嗎 羅馬字真的有那麼難嗎 全世界都通用的文字會有多難呢

推:
3
瀏覽:
2,423
回應:
0

語言學習

語言學習 一ê語言ê學習 siöng重要ê就是 聽 講 讀 寫聽 要聽有人所講--ê講 要kä你所學ê語言講ë liàn轉讀 要ë-hiáu讀你所學ê語言(閱讀方面)寫 要ë-hiáu kä你所學ê語言用文字表達出來 tsit時陣koh有人teh吵講台語要án-tsóa°寫.án-tsóa°教

推:
3
瀏覽:
1,800
回應:
0

台中市北屯區文昌廟-歷史沿革

台中市北屯區文昌廟 文昌廟歷史沿革ê紹介             清代臺灣地方性ê文祠(廟)khí真tsë,大部分是表揚儒術,培養百姓bat字、讀冊ê能力,會凍參加科舉來創辦。台中市四張犁文昌廟ê創建mä kâng款,伊ê前身tiõh是當地儒者所創立--ê文蔚社和文炳社。  

推:
6
瀏覽:
10,364
回應:
2

當小說找到舞台

Tong sio-soat chhoe-tioh bu-tai. Che-s? chi?t-?i iú-ûi ê chheng-liân só? hoat-piáu ê l?n-bûn Tong sio-soat chhoe-tioh bu-tai. Che-s? chi?t-?i iú-ûi

推:
4
瀏覽:
2,351
回應:
17

當小說找到舞台

Tong sio-soat chhoe-tioh bu-tai. Che-s? chi?t-?i iú-ûi ê chheng-liân só? hoat-piáu ê l?n-bûn Tong sio-soat chhoe-tioh bu-tai. Che-s? chi?t-?i iú-ûi

推:
4
瀏覽:
4,000
回應:
18

加入時間: 2008.01.16

Iubeng

基隆市
11則報導
4則影音
0則OnTV

累積瀏覽

55,683

關心的議題

文章分類

RSS 訂閱

RSS